PRATİK BİLGİ

Sobalar için:

  • Daha iyi ısınmak için sobanızı üstten tutuşturun.
  • Yeni kömür ilave etmek gerektiğinde yeni kömürü yanmakta olan korun yanlarına yerlestirin.
  • Odun ilave edeceğinizde sobanızın boru çıkış alt seviyesini geçmemesine özen gösterin.
  • Soba ile duvar arasında 50cm. mesafe bırakın.
  • Bacanızı her yıl en az bir defa temizletin.

Kalorifer Kazanları için

  • Kazan kapağindan hava giriyorsa hemen gideriniz.
  • Kazan aşırı kömür yüklü ise eksik yanma sonucu daha fazla yakıt tüketirsiniz.
  • Kazanın kömür atma kapağı aralık kalıyorsa daha fazla yakıt kullanmak zorunda kalırsınız..
  • Kazan duman boruları haftada en az iki defa temizlenmelidir.
  • Kurum temizleme kapağı tam kapanmıyorsa, kazan çekişi düser ve yanma verimsizleşir.

Kömür Yakıtlı Kazanların çalıştırılması:

Kömür, özellikle linyit, diğerlerine göre daha ucuz bir yakıttır. Fakat kömür yakıtlı kazanların verimli çalıştırılması kolay değildir .Bazan verim sadece % 40 veya % 50'dir ve son uçta enerji maliyeti kullanıcıya sıvı yakıtlı veya gaz yakıtlı sistemlerden daha pahalıya mal olur. Genellikle, basit önlemlerle isletme şartlari iyileştirilerek sistemin daha verimli çalıştırılmasıyla enerji maliyeti azaltılabilir.

Öneriler:

Atescinin eğitimini kontrol ediniz. Gerekirse ayrıca uygulamalı eğitimle bilgilerini artırınız. Portatif cihazlarla bacagazı ve sıcaklıkları ölçerek iyi işletme uygulamalarının yararlarını ortaya çıkarınız. Kazanlarınızın üzerindeki mevcut kontrol cihazlarını gözden geçirip gereken ekipmanların listesini çıkarınız. Portatif cihazlarla gercekleştirilecek bir kazanın verimliliğinin belirlenmesi işlemiyle, sabit kontrol cihazlarının daha faydalı olacağı gözlenebilir.